Gunnar Hökmark skriver i Norrköpings Tidningar

Den 13 juli skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en debattartikel i Norrköpings Tidningar. Den belyser vikten av att den fria världen sluter upp bakom varje land som utsätts för Kinas aggressioner.

Vi måste dra upp regler för hur handel och ekonomi ska fungera. Klargöra att vi inte accepterar hot, utpressning, cyberkrigföring, datahackning, spionage och stöld av patent liksom investeringar i verksamheter som är viktiga för demokratiers säkerhet.

Läs hela artikeln här.