Gunnar Hökmark skriver i Norrköpings Tidningar

Den 22 mars publicerade Norrköpings Tidningar en gästledare skriven av Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark. Hökmark kommenterar Stefan Löfvens uppmärksammade utspel om risken för en odemokratisk utveckling vid ett maktskifte. Hökmark menar att Löfven borde klargöra hur han ser på demokratin och drar paralleller till hur auktoritära krafter brukar använda sig av ett liknande språkbruk:

Runt omkring i världen förkastar makthavare i regeringsställning oppositionen som ett hot mot demokratin och stabiliteten. Normalt sett har det alltid varit diktaturers och despoters språkbruk som genom att ifrågasätta oppositionens legitimitet söker att stärka sin egen legitimitet i frånvaron av folkligt stöd. Så var det i samtliga östeuropeiska diktaturer. De sade sig ha som sin främsta uppgift att bekämpa fascistiska element. Sovjetunionens ledare sa sig leva i en ständig kamp mot fascismen. Vladimir Putin har följt i deras spår och förkastar oppositionen som kriminella aktörer och fascistiska element som Ryssland måste försvaras mot.

Hökmark varnar för att våldsinriktade grupperingar kan ta fasta på de hårda orden:

Stefan Löfven har gått för långt i förtalet mot oppositionen. Det är ett omdöme om Sverige som är skamligt. Men det skapar också en spegelbild av hur Socialdemokraterna ser på den liberala demokratin. Det är inte den man försvarar, utan den egna makten.

Läs hela artikeln här.