Gunnar Hökmark skriver i Norrköpings Tidningar

Den 10 maj skriver Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i Norrköpings Tidningar om Baltikums väg till frihet och hur detta är ett bevis på att Nato fungerar.

I år är det 30 år sedan Estland, Lettland och Litauen blev fria länder. I dag är de medlemmar i Nato och i EU, tryggt förankrade i ett stabilt och demokratiskt Europa.

Detta var aldrig en självklar utveckling, utan byggde på många enskilda personers mod och vilja att inte ge upp. Sverige var aldrig någon drivande eller stödjande kraft när det gällde balternas frihet, utan hävdade i stället anpassningens linje.

Hökmark tar avstamp i hur den svenska vänstern efter kalla kriget motsatte sig både marknadsekonomiska reformer och Natomedlemskap för de baltiska länderna. Även idag låter den svenska regeringen Ryssland avgöra framtiden för Sveriges säkerhetspolitiska vägval, menar Hökmark.

Men det faktum att Ryssland anser sig ha rätt att ha synpunkter på vår säkerhetspolitik är det främsta beviset för att vi måste ha en gemensam säkerhet med andra. De hot som Rysslands utrikesminister Lavrov upprepade gånger riktat mot Sverige om vi går med i Nato är just argument för att vi inte ska lyssna på Ryssland.

Ryssland vill självklart inte att Sverige ska kunna stå starkt mot ryska hot. Ryssland vill inte att de baltiska staterna ska stå starka genom Natos säkerhet. Ryssland vill att andra länder ska ha samma säkerhetsnivå som Ukraina.

Läs hela artikeln här.