Gunnar Hökmark skriver i Nya Wermlands-Tidningen

Den 14 november skrev Gunnar Hökmark ordförande för Frivärld, en debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen om hur vi måste stärka Sveriges säkerhet genom mer internationellt samarbete.

När den internationella rättsordningen undermineras måste vi stärka den. Det gör vi genom säkerhets- och utrikespolitiskt samarbete med andra demokratier, inte genom att tro att vi kan lagstifta om fred, skriver Gunnar.

Läsa hela inlägget här.