Gunnar Hökmark skriver i SvD

Den 12 januari skrev Gunnar Hökmark, ordförande på Frivärld, en debattartikel i SvD, om hur Sveriges försvar måste anpassas för framtida hot men även för de grå zons påtryckningar som vi redan utsätts för.  

Det är den gråa zonens asymmetriska frihet. Vår frihet kan utnyttjas av våra fiender men vår frihet når inte till deras samhällen, skriver Gunnar.

Läs hela artikeln här.