Gunnar Hökmark skriver i SvD

Den 18 mars publicerade Svenska Dagbladet en gästledare skriven av Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark. Som en del av ledarsidans serie om det moderata idéprogrammet lyfter Gunnar Hökmark behovet att behandla ”EU-politiken” som en självklar del i all politik.

I Europadebatten talar vi ofta om EU i tredje person singularis när unionen i själva verket handlar om första person pluralis – oss själva.

I artikeln redogör han för de idépolitiska utgångspunkterna för den moderata Europavisionen.

Europapolitiken är inte en särskild art av politik, utan helt vanlig politik men genom europeiska institutioner. Inga särskilda Europapolitiska linjetal eller program behöver hållas, men däremot linjetal om vår säkerhet, vårt välstånd, vår forskning, vår moraliska räckvidd och vår frihet. Allt detta förverkligat på de politiska nivåer där de sköts bäst, lämnar mest utrymme för friheten och ger störst chanser till framsteg.

Läs hela artikeln här.