Gunnar Hökmark skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 27 juni skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, en gästledare i SvD Säkerhetsrådet om att vår del av Europa kan bli en global ledande kraft i att värna demokrati och öppna ekonomier.

I det europeiska perspektivet finns det för Sverige få uppgifter som är viktigare än att vi knyter ett närmare samarbete med de baltiska länderna inom ramen för det nordiska samarbete som redan finns, skriver Gunnar.

Läs hela texten här.