Gunnar Hökmark skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 29 september skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, en gästledare i SvD Säkerhetsrådet om hur vi måste förena ekonomisk öppenhet med ett säkerhetspolitiskt medvetande.

Vi måste skydda oss mot dem som vill använda vår frihet för att undergräva den. Vi behöver inte hemfalla åt protektionism. Det skulle motverka vårt eget välstånd och vår förmåga att ställa krav på respekt för öppenhet. Den fria handeln och det globala utbytet är till allas nytta och en nödvändighet för vår tids problem. Men den fria världen måste värna sin frihet, stå upp för anständiga spelregler och grundläggande värden såsom, respekt för medborgare, demokrati och rättsstat, skriver Gunnar.

Läs hela gästledaren här.