Gunnar Hökmark skriver i Svensk Tidskrift

Den 26 juni skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en artikel i Svensk Tidskrift. Den handlade om EU:s inre marknad och hur den är den framtida kärnan för fortsatt europeiskt samarbete.

EU binds samman genom en fördjupad inre marknad som i sin tur blir en global hemmamarknad för samtliga länder i gemenskapen. Det är genom den inre marknaden och genom den fria handeln som vi kan driva en teknologiutveckling som gör Europa ledande inte bara i att sätta mål för att möta klimatförändringarna utan också genom att vi utvecklar de teknologier och system som gör det möjligt.

Läs hela artikeln här.