Gunnar Hökmark skriver i Svensk Tidskrift

Krisen avslöjar fundamentala brister i svensk politik, skriver Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld i en artikel i Svensk Tidskrift.

”Den krigföring som Ryssland bedriver i gråzonens skugglandskap drabbar samtliga Europas länder genom en energipolitik som söker dominans, genom en destabiliserings- och desinformationskrigföring som riktar sig mot Europeiska Unionens sammanhållning, genom en korruptionspolitik och stöd till kriminella element, penningtvätt som finansierar subversiv verksamhet samt genom att den ryska regimen i europeiska länder försöker enrollera ryskspråkiga grupper på sin sida samtidigt som man också i europeiska länder låter mörda oppositionella ryska medborgare. Det är en krigföring som för att mötas kräver ett väl sammanhållet EU och ett Nato som genom sin sammanhållning kan göra Europas försvar starkt.”

Läs hela artikeln här.