Gunnar Hökmark skriver i Svensk Tidskrift

Den 4 oktober skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, en debattartikel i Svensk Tidskrift, om hur demokratiska stater bör hantera Kina.

Kina utgör i dag ett hot mot sin omvärld och mot den globala världsordningen. Vi kan bara förena den fria världen om vi vågar tala om de hot som vi möter och se till att bemöta dem. Det är i sin tur en förutsättning för att Kina ska kunna vara en del av den globala ekonomins öppenhet. Hoten som vi i dag möter finns framförallt i krigföringens många olika gråzoner. De bottnar i den militära upprustningen och i den framväxande styrkan i ekonomin, skriver Gunnar.

Läs hela inlägget här.