Gunnar Hökmark skriver i Svensk Tidskrift

Den 21:a februari skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i Svensk Tidskrift, där han varnade för relativisera demokratins värde genom att göra dess begrepp menlösa, då detta banar vägen för demokratins fiender.

De står där villiga att utnyttja glidningarna som urholkar begreppen och förtränger debatten om segregationen, den grova brottsligheten, arbetslösheten och den låga tillväxten. Ska man vara demokratins vän måste man respektera både dess form och innehåll liksom demokratins alternativ.

Läs hela artikeln här.