Gunnar Hökmark skriver i Svensk Tidsskrift

Den 16 april skriver Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i Svensk Tidsskrift om behovet av stärkta transatlantiska relationer. Han menar att EU och USA måste forma en global agenda sinsemellan vad gäller handel, försvar och klimat, för att tillsammans vara starkare i att värna den fria världen.

Europa och USA måste nu börja etablera en gemensam global agenda för att tillsammans värna den fria världen. Det är dags för demokratierna att återta det globala momentum som har gått förlorat på senare år.

Läs hela artikeln här.