Gunnar Hökmark skriver i Svenska Dagbladet

Sveriges stöd till balterna blev en del i deras frihetskamp. Mötena på Norrmalmstorg blev en internationell plattform för deras budskap till hela världen. I år är det 30 år sedan Baltikums frigörelse och Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark skriver om gårdagens minnen och lärdomar för morgondagen i Svenska Dagbladet.

Europas diktaturer bakom järnridån föll som dominobrickor i en fredlig omvandling från ett enat och fritt Europa. Förtryckta folk fick sin frihet. Det stod klart att Sovjetunionen, som den 6 september skulle komma att erkänna de baltiska staterna, gick mot sin upplösning. En demokratins triumf och Europas befrielse.

Läs hela texten här.