Gunnar Hökmark skriver i UNT

Den 13 juni skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, en debattartikel i Upsala Nya Tidning om vikten av förståelse av att Kinas syften helt står emot den liberala demokratin och att det därför behövs sätt att bemöta detta.

Läs hela debattartikeln här.