Gunnar Hökmark skriver i UNT

Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, skriver i UNT, om behovet av en ny Iranpolitik med sikte på att stödja demokratin i hela Mellanöstern.

”För det första måste vi klargöra att demokratins fiender är våra fiender, och de hotar även våra samhällen, och att vi aldrig kan vara sådana regimers vänner.”

Läs hela artikeln här.