Gunnar Hökmark skriver i Upsala Nya Tidning

Den globala ekonomins regler får inte formas av en diktatur, utan av världens demokratier och den fria företagsamhetens logik, skriver Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i Upsala Nya Tidning.

När svenska företag får sina intellektuella rättigheter stulna eller missbrukade är det angrepp inte bara mot företagen själva, utan mot det samhälle som bygger på äganderättens principer. När företagen drabbas på grund av att företrädare för dem själva – eller för Sverige – har diskuterat brott mot mänskliga rättigheter, företagandets villkor eller angrepp på dem är det inte bara ett hot mot demokratin, utan även mot det fria företagandet.

Läs hela debattartikeln här.