Gunnar Hökmark skriver i NWT

Den 2 februari skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, en opinionsartikel i NWT med rubriken ”EU är vårt gemensamma värn för demokrati”.

Läs texten här.