Gunnar Hökmark skriver på Altinget

Norden måste forma en gemensam syn på hur Europeiska unionen bör utvecklas, skriver Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld.

”Globalt kan de nordiska länderna genom sin samlade ekonomiska styrka och genom våra historiskt stabila demokratier, i samarbete med de moderna stabila demokratierna i de baltiska länderna, åstadkomma mycket. Ekonomiskt är vi i samma storlek som en G7-ekonomi, med hög innovations- och försvarsförmåga. Det skapar en kritisk massa som ger energi och vision år arbetet med att samla den fria världen till försvar för demokrati mot despotierna i vår tid, som värnar mänskliga fri- och rättigheter och som ger demokratin en stark röst genom att vi kan visa dess framgångar när det gäller att forma förutsättningar för välstånd och utveckling.”

Läs hela artikeln här.