Gunnar Hökmark skriver på Europaportalen

Den 22 januari publicerade Europaportalen en debattartikel skriven av Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark. Efter att Joe Biden svurits in som USA:s president bör Europa arbeta för ett starkare transatlantiskt samarbete i flera avseenden, menar Gunnar Hökmark:

Ensam är inte stark. Som representanter för den fria världen behöver USA och EU varandra. Om inte EU kan leva upp till detta riskerar åren med Biden att bli en parentes i en långvarig utveckling av amerikansk utrikespolitik som tog sin början redan före Trump i stället för en nystart av en gemensam global agenda. USA behöver ett starkt Europa för att kunna föra en politik som bland annat innebär att Kina tvingas respektera grundläggande regler för handel.  Europa måste för sin egen säkerhet och för den internationella rättsordningens skull se till att de kommande åren blir början på ett gemensamt partnerskap för den fria världen.

Läs hela artikeln här.