Hela Gotland nämner Mats Johansson

Med anledning av Försvarsmaktens perspektivstudie skriver Naomi Abrahamowicz en ledarartikel i Hela Gotland om det svenska försvaret.

Abrahamowicz nämner Mats Johansson, ordförande i Frivärld, som ett av få exempel på moderater som förespråkar ett starkt försvar.

Läs artikeln här.