Henrik Sundbom skriver i SvD

Den 13 mars skrev Frivärld senior fellow Henrik Sundbom en ledare i Svenska Dagbladet. Ledaren handlade om konspirationsteorier och de märkliga allianser som uppstått mellan deras förespråkare i kölvattnet av pandemin. I artikeln refererar han till sin egen rapport, Informationspandemi – desinformation i skuggan av Coronakrisen”, skriven tillsammans med Patrik Oksanen.

Redan för ett år sedan pekade journalisten Patrik Oksanen och jag i rapporten ”Informationspandemi – desinformation i skuggan av Coronakrisen” (Frivärld 2020) på hur extremerna möts. Från olika utgångspunkter föraktar de etablissemanget, den svåridentifierade elit som uppfattas gömma ”sanningen” för folket. När den ene uppfattar sig ha avslöjat att politikerna mörklägger den faktiska agendan bakom invandringspolitiken, tycker sig den andre ha synat en djupt korrupt läkemedelsindustri.

Sundbom beskriver den globala trenden där extremhögern krokar arm med diverse konspirationsteoretiker.

Att extremhögern krokar arm med allt från antroposofer till ufo-jägare är inget svenskt fenomen, utan en global trend.

Det är ett medvetet försök från de förstnämnda att inte minst nå fler kvinnor. Demonstrationerna som ordnas runt om i Europa sker inte spontant, utan organiserat. Arrangörerna sammanstrålar i nätverk och planerar synkroniserade protester.

Strategin liknar den ryska statens – genom att sprida desinformation och underblåsa allsköns misstroende underminerar man den liberala demokratins fundament. Människor som slutar lita på andra och på politiken, vänder sig förr eller senare mot varandra.

Läs hela artikeln här.