Henrik Sundbom skriver i SvD

Den 20 december publicerade Svenska Dagbladet en artikel skriven av Henrik Sundbom om hur Kina försöker använda Australien som ett avskräckande exempel för resten av världen.

Konflikten i Oceanien är en doldis i världspolitiken som förtjänar mer uppmärksamhet. För allt talar för att Kinas hårda ton mot Australien syftar till att statuera ett exempel. Genom att visa upp för omvärlden hur långt de är beredda att gå, hoppas makthavarna i Peking på rättning i ledet.

Läs hela artikeln här.