Jesper Lehto intervjuas i tidningen Syre

Den 19 mars publicerade tidningen Syre en längre artikel om vaccinmotståndet och desinformationen som sprids om coronavaccinet. Artikeln tar avstamp i MSB:s utbildningssatsning riktad mot kommuner, regioner och länsstyrelser för att motverka spridningen av falsk och vilseledande information under coronapandemin. Frivärlds Jesper Lehto, som nyligen skrivit briefingen ”Vaccinkampen: Så sprids desinformationen om coronavaccinet”, intervjuas och menar att det behövs ökad medvetenhet hos hela befolkningen för att hantera den falska informationsspridningen:

Informationsinsatser är en viktig del i att bemöta vilseledande information. Det behövs också ett allmänt kunskapslyft hos hela befolkningen i denna fråga för att bli mer medveten om att det finns krafter som utnyttjar det öppna och fria samhället, och hur vi ska förhålla oss till det.

I intervjun pekar Lehto även ut Ryssland och Kina som de främsta statliga aktörerna som sprider desinformation:

De statliga aktörerna är framför allt Ryssland och Kina och kan beskrivas som en form av politisk krigföring, där det övergripande målet är att undergräva förtroendet för västerländska demokratier. Men det handlar även om att främja sina egna vaccin.

Läs hela artikeln här.

Läs hela rapporten här.