Katarina Tracz: ”Det var rätt att slopa enprocentmålet”

I dag skriver Katarina Tracz, chef på Frivärld, i ”duellen” på Aktuellt i politiken om varför regeringen fattade rätt beslut att beskära biståndet.

Utmaningarna för Sverige har vuxit de senaste åren,
både inrikespolitiskt med bland annat en svår ekonomisk situation
och tilltagande kriminalitet, men också säkerhetspolitiskt som en
följd av Rysslands tilltagande stormaktsambitioner och invasion av
Ukraina. Det gör att det inte är klokt att låsa upp så stora summor av
statsbudgeten i form av bistånd”

Läs hela artikeln här.