Katarina Tracz i Axess

”Under de senaste decennierna har välståndet aldrig varit större, folk friskare eller haft bättre tillgång till vare sig information eller kommunikationskanaler. Likväl har tvivel spritt sig hos befolkningarna i det som rimligtvis är världens bästa länder att leva i: Är det vi har verkligen bättre än något annat?” […] Bristen på uppslutning kring de ideal som under merparten av efterkrigstiden lyfts fram som västs stolthet är påtaglig. De senaste tio åren har gett gott om prov på denna utveckling.”skriver Katarina Tracz, senior fellow Frivärld, i Axess om västvärlden och behovet av att inse värdet av våra värderingar samt levnadssätt.

Läs artikeln här.