Katarina Tracz i SvD: “Empiri räddar fler liv än ideal”

I dagens (29/7) SvD bidrar Katarina Tracz med en kolumn på ledarsidan. Tracz skriver om den så kallade Aspinpolicyn, som säger att kvinnor i den amerikanska armén inte bör delta i direkt strid.

– Som svensk värnare av jämställdhet är det lätt att bli upprörd över de amerikanska militärkvinnornas begränsningar. Men är drivkrafterna bakom Aspinpolicyn verkligen att upprätthålla patriarkala strukturer? frågar sig Tracz. Det främsta argumentet för policyn hänvisar till empiri som visar hur manliga soldater agerar mindre rationellt till följd kvinnlig närvaro. Grundläggande är att soldaters liv inte under några omständigheter får riskeras till förmån för politiska mål. Även svenska jämställdhetsivrare bör kunna hålla med om detta.

Läs kolumnen ”Empiri räddar fler liv än ideal”