Katarina Tracz medverkar i SVT:s Utrikesbyrån

Den 30 mars medverkade Frivärlds chef Katarina Tracz i SVT-programmet Utrikesbyrån. Temat var USA och dess relation till diktaturer och despoter runt om i världen. Tillsammans med FOI-forskaren Mike Winnerstig, SVT:s utrikesreporter Samir Abu Eid och programledare Johan Ripås diskuterades vad omvärlden kan förvänta sig av Bidenadministrationen i frågan.

Katarina Tracz lyfte bland annat att den nya administrationen behöver ta hänsyn till samma säkerhetspolitiska hot som den tidigare, men att tonen säkerligen kommer att vara annorlunda.

USA är beroende av Saudiarabien av flera olika skäl, inte minst för att båda länderna har ett gemensamt intresse av att minska Irans inflytande i Mellanöstern.

– Mycket handlar om att kunna spela en roll i problematiska regioner. Att hantera säkerhetshot på plats, men också hot mot USA och västvärlden i stort, säger Katarina Tracz, chef för tankesmedjan Frivärld.

Se hela programmet här.