Katarina Tracz skriver i Axess

Frivärlds chef Katarina Tracz skriver i Axess (nr. 6, 2017) om den svenska inställningen till säkerhetspolitik och försvar som präglas av nonchalans och okunskap.

Artikeln finns tillgänglig här.