Katarina Tracz skriver i Axess

Den 2 oktober skrev Frivärlds chef Katarina Tracz en artikel i Axess om de grå zonernas hot. Gråzonkrigsföring beskrivs som ett tillstånd mellan krig och fred.

Den osäkerhet som kan uppstå i gränslandet mellan fred och krig kallas ofta för gråzonsproblematik. En angripare kan medvetet skapa denna problematik genom att agera så nära gränsen för upptäckt som möjligt för att därmed överraska och vilseleda försvararen och undvika beredskapshöjning och andra motåtgärder.

Axess-prenumeranter kan läsa hela artikeln här.