Katarina Traczs replik i tidningen Arbetaren

I artikeln Vad gör vi åt kvinnornas situation i Afghanistan i tidningen Arbetaren den 18/10 replikerade Katarina Tracz Klas Sandberg från föreningen Afghanistansolidaritet.

”Frivärld har efterlyst en tydlig strategi från regeringen för hur Sverige ska fortsätta hjälpa Afghanistans kvinnor även efter att de svenska trupperna lämnat landet. I stället för att kommentera detta skriver Klas Sandberg en lång redogörelse för sina teorier om hur Frivärld och ett antal andra organisationer bedriver opinionsbildning. Sällan har bristen på visioner för hur fler ­afghanska medborgare kan garanteras mänskliga rättig­heter varit så tydlig. Det om något är en märklig strategi från en förening som kallar sig Afghani­stansolidaritet.” skrev Katarina Tracz.