Linnea Hylén skriver i Bohusläningen

Den 27 december publicerade Bohusläningen en ledare skriven av Frivärlds Projektledare Linnea Hylén om vikten av det nordiska samarbetet i pandemikrisens eftermäle.

De nordiska relationerna har under året bestått av mycket snack och lite verkstad. Den absoluta motsatsen till vad vi egentligen skulle behövt i en världsomfattande pandemi. Därför är det givetvis glädjande att de nordiska relationerna nu verkar få sig en ny energiinjektion under 2021. Om nordborna nu låtit 2020 bestå av intensiva bråk om smittspridningsstrategier kan nästkommande år istället komma att bestå av ett välvilligt vaccinsamarbete.

Läs hela artikeln här.