Linnea Hylén skriver i Katrineholms-Kuriren

Den 29 november skrev Linnea Hylén projektledare för Frivärld, en gästledare i Katrineholms-Kuriren om lokalvalet i Hongkong.

Uppsvinget för självbestämmande och demokrati kommer troligen inte utan ett antagonistiskt pris från Peking. Hongkongs öde är av lika stort intresse för demokratikämparna som för den kinesiska regimen. Om medborgarna får bestämma ska regionens självbestämmande garanteras och försvaras, men demokratiska beslut brukar stå lågt i kurs i Peking, skriver Linnea.

Läs hela artikeln här.