Linnea Hylén skriver i Kkuriren

Den 29:e april skrev Frivärlds projektledare Linnea Hylén en ledare i Kkuriren. Den handlade om Kinas försök att tysta Hong Kongs opposition.

Regimens agerande går stick i stäv med Hongkongs grundlag som har avtalats mellan Storbritannien och Kina – och som är avsedd att gälla fram till 2047. Att Kina nu orkestrerar en aggressiv kampanj mot Hongkongs oberoende och frihet bör inte ses som något annat än ett tydligt angrepp på principen om ”ett land – två system”.

Läs hela ledaren här.