Linnea Hylén skriver i LT

Den 20:e februari skrev Frivärlds projektledare Linnea Hylén en ledartext i LT. Där riktar hon kritik mot den franske presidenten Emmanuel Macrons idé om att integrera Ryssland i den europeiska gemenskapen och lyfte fram Europas och USA:s enade kamp för en friare värld.

Samverkan sker inte i ett maktpolitiskt vakuum, tvärtom är samarbetet ett resultat av den värdegemenskap som sammanför västvärldens alla länder.

Läs hela texten här.