Linnea Hylén skriver i SN

Den 4:e april skrev Frivärlds projektledare Linnea Hylén en ledare i SN. Den handlade om hur friheter och rättigheter inskränks i världen för att bekämpa smittspridning.

Coronakrisen har legitimerat stater att vidta extraordinära beslut via undantagstillstånd. Åtgärderna kan eventuellt minska smittans utbredning, men de kommer också att inskränka människors fri- och rättigheter runt om i världen.

Läs hela ledaren här.