Linnea Hylén skriver i Södermanlands Nyheter

Den 19 oktober skrev Frivärlds projektledare Linnea Hylén i Södermanlands Nyheter om Cyperns val att stoppa försäljningen av de ”gyllene passen”:

Kritiken från EU-kommissionens ordförande satte åtminstone tillfälligt stopp för Cyperns program med ”gyllene pass”. Men här finns skäl att vara uppmärksam. EU och civilsamhället oroar sig över att ett nytt program ska initieras framöver av Cypern. 

Läs hela texten här.