Marcus Granlund skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 5 februari skrev Marcus Granlund, alumn vid Utrikesakademin, en ledare i SvD Säkerhetsrådet om huruvida Cyril Ramaphosa kan komma att ge det sydafrikanska folket ett bättre ledarskap än vad det senaste årtiondet erbjudit.

Läs ledaren här.