Margareta Barabash skriver i Svenska Dagbladet

Svenska medborgare ska vara trygga utomlands. Och vi måste underlätta för demokratiaktivister att komma till Sverige. Frivärlds Margareta Barabash skriver om fenomenet transnationella repressalier i Svenska Dagbladet.

Över 3,5 miljoner människor i 79 olika länder riskerar att utsättas för transnationella repressalier, på grund av att de i olika former uttryckt kritik mot sina regimer. Även personer som inte har direkta politiska kopplingar påverkas, eftersom de tvingas att mer eller mindre ägna sig åt självcensur, av rädsla för sitt eller sina familjemedlemmars liv. Konsekvensen kan bli att hela diasporor tystas.

Läs hela texten här.