Mats Johansson gästkolumnist i DN om Ryssland

Frivärlds ordförande Mats Johansson är i dag gästkolumnist på DN:s ledarsida, och skriver om Putins Ryssland. Han liknar bland annat Putin vid litteraturens egenkäre Kung Ubu, som stoppade såväl makt som pengar i egen ficka: ”Medelst detta system blir jag snabbt skitförmögen och sen dödar jag vareviga själ och försvinner.”

Bland 2000-talets framgångsrika härskare framstår Vladimir Putin som kung Ubus like. Efter maktövertagandet från Jeltsin har han eliminerat konkurrerande eliter. Råvarurikedomarna har främst kommit hans maktbas till godo. ”Korruptionen är inget hot mot systemet – det är systemet” som oppositionsledaren Boris Nemtsov sade vid sitt Sverigebesök i höstas.

Ännu ett fuskval senare har något ändå hänt. Förhoppningarna om en regimförändring, ”Putin 2.0”, må ha kylts ned inför återinstallationen den 7 maj, men protestdemonstrationerna under vintern tyder på en förskjutning i synen på statsmakten.

Läs kolumnen på dn.se