Mats Johansson och Anders Åslund på DN Debatt: “Baltikum visar vägen i skuldkrisens Europa”

Ekonomiprofessor Anders Åslund och Mats Johansson (M): Grekland och övriga skuldkrisländer har mycket att lära av hur de baltiska staterna hanterade finanskrisen. Hösten 2008 ledde ett tillstånd av allvarlig överhettning till tvåsiffrig inflation i Estland, Lettland och Litauen. Bara två år senare hade krisen i området avtagit. Endast Lettland behövde ett stödprogram från Internationella valutafonden och EU. Inget av länderna devalverade, trots krav från en stor skara ekonomer.

Läs artikeln på DN Debatt