Mats Johansson och William Horsley om pressfriheten i Europa

Mediernas frihet i Europa håller på att inskränkas. I till exempel Ryssland – Europas farligaste land för journalister – oroar förekomsten av våld mot journalister, och de senaste tre åren sju journalister mördats i landet. Men det är inte bara i östeuropeiska länder som Ryssland, Azerbajdzjan, Ukraina och Vitryssland som utvecklingen går åt fel håll. Även västeurpeiska länder som Frankrike och Italien noterar en tillbakagång i form av nya restriktioner och påtryckningar.

Det skriver Mats Johansson, Frivärlds ordförande, tillika Europarådets rapportör för mediefrihet, och William Horsley, Europeiska journalistorganisationens medie-frihetsombudsman, i DN Kultur (24/7). Artikeln utgår från en rapport som Horsley nyligen presenterade för Europarådet, och har även publicerats av den engelskspråkiga sajten Project Syndicate.

In english