Mats Johansson skriver om kriget i Ukraina

Frivärlds säkerhetspolitiska konferens: Frivärlds ordförande Mats Johansson skriver i en OP-ED i Svenska Dagbladet om kriget i Ukraina och den säkerhetspolitiska situationen i Europa. Publicerat den 4 maj.

Läs artikeln här.