Mats Johansson bevakade det amerikanska valet på plats

Frivärlds ordförande Mats Johansson har under den senaste veckan följt det amerikanska valet på plats från Washington. Under veckan har han skrivit ett antal artiklar för SvD Säkerhetsrådet. Johansson har även skrivit ett antal artiklar efter valet.

Läs den första texten från valbevakningen på plats här. 

Läs texten om fackrörelsens roll här. 

Läs rapporteringen från valdagen här. 

Läs texten om själva valresultatet här. 

Läs Mats Johanssons betraktelse efter valet här.

Läs betraktelsen om den amerikanska oppositionen här. 

Läs Johanssons text om sociala mediers roll för valrörelsen här.