Mats Johansson i SvD: Något att tala om med Obama

Med anledning av Barack Obamas förestående besök i Sveirge, tar Mats Johansson upp några frågor (Svenska Dagbladet 25/8) som borde avhandlas med den amerikanske presidenten.