Mats Johanssons senaste inlägg för Säkerhetsrådet uppmärksammas i SvD:s ledarsida

Den 27 mars skrev Frivärlds ordförande Mats Johansson ett inlägg för Svenska Dagbladets säkerhetspolitiska blogg Säkerhetsrådet om hemvärnet som ett ljus i mörkret. Den 30 mars uppmärksammas det på Svenska Dagbladets ledarsida.

Namnlös