Meningsutbyte i Borås Tidning om fallet Magnitskij

13/7 skrev Johan Söderström i BT  om fallet Magnitskij, och den resolution som OSSE nyligen lade fram. Resolutionen uppmanar de 56 medlemsländerna att införa sanktioner mot det 60-tal ryska tjänstemän som pekats ut som ansvariga för Magnitskijs död. Söderström redogör för fallets absurda vändningar och konstaterar att det vilar ett ansvar på utrikesminister Carl Bildt att ta upp fallet med sin ryska kollega, men vänder sig mot de krav på sanktioner som OSSE ställt sig bakom, och som tidigare antagits av USA.  Men att införa sanktioner mot 60 tjänstemän som pekats ut av ett internationellt investmentföretag, menar Söderström, vore att bryta mot internationella konventioner.

20/7 replikerade Walburga Habsburg Douglas och Ulrik Nilsson, riksdagsledamöter (M) i utrikesutskottet. ”Givetvis finns det frågetecken om huruvida det är rättsligt försvarbart att låta ett företag utreda ett dödsfall i ryskt fängelse” medger Douglas och Nilsson.  Men: ”Svaret blir att det naturligtvis inte är en ideal situation och att det hade varit en bättre lösning om ryska rättsvårdande myndigheter utrett brottet. Men då incitament saknats från ryska myndigheters håll för att få fast de skyldiga för brottet återstod endast ett alternativ, och visst är det bättre att fallet blir utrett av ett företag än inte utrett alls? För det är alternativet.”