Nordiska rådet fyller 70 år – Gunnar Hökmark intervjuas i NWT

Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark intervjuas i Nya Wermlands-tidningen om det nordiska samarbetet och att Norden kan ha högre ambitioner,

”Norden betyder mer än vad vi själva inser. I de nordiska länderna har vi en gemensam kraft av samma värderingar och samma inriktning, samma syn på det globala samarbetet och samma syn på en rad av de globala utmaningarna. Och problemet är att vi aldrig riktigt kommit att utnyttja denna kraft.”, säger Gunnar Hökmark.

Läs hela texten här.