Norrköpings Tidningar om Frivärlds rapport

Den 23 juli skrev NT:s ledarsida om Frivärlds senaste rapport. Artikeln, som har rubriken ”Med information som maktmedel”, finns ej på nätet.