Oscar Jonsson intervjuas i Dagens industri

Den 13:e februari intervjuades Oscar Jonsson, senior fellow på Frivärld, i en artikel i Dagens industri. Artikeln handlade om det ryska informationskriget och de metoder och tekniker som den ryska staten tillämpar.

I västvärlden tänker vi vanligtvis på krig som något som bedrivs med traditionella vapen som skapar död och förödelse. I Ryssland har man en annan syn, här har gränserna mellan krig och fred luckrats upp och till med med ryska militärteoretiker menar att landet befinner sig i ett icke-militärt krig mot omvärlden.

Läs hela artikeln här.